Tömning och undersökning av mobiltelefon

Vi kan få fram mängder med värdefull, dold information och bevis från mobiltelefoner och surfplattor. Digitala bevis som kan användas i IT-utredningar och rättstvister bland annat.

IT-forensik - Tömning och undersökning av mobiltelefon hos Ahlberg data IT-forensik.

Vi avkrypterar mobiltelefoner och extraherar digitala bevis 

Ahlberg data använder utrustning från Cellebrite för dataåterställning och forensiska undersökningar av mobiltelefoner. Israeliska Cellebrite är världsledande på avkryptering och forensiska analyser av mobiltelefoner.

Vi extraherar dold data, raderade sms, e-post, olika dokument, chattar, loggfiler som visar tid och plats för händelser med mera. Vi får fram känslig information och bevismaterial som kan användas i utredningar och tvister.

cellebrite-frilagd-slimmad

Utredning med hjälp av mobiltelefon och IT-forensik

Det begås många olika typer av brott och oegentligheter på svenska företag. Vi utreder bland annat informationsstöld, trolöshet mot huvudman, övergrepp och maktmissbruk, kontraktstvister, stöld av fysisk eller intellektuell egendom, förskingring och andra ekonomiska brott.

En forensisk analys av en mobiltelefon kan vara det bästa sättet att få fram de bevis som behövs i en rättsprocess eller som påtryckningsmedel.

nyckel-mobil

Kan öppna krypterad mobiltelefon

Att extrahera data ur en modern smartphone är inte enkelt. Ahlberg data är ett av ytterst få privata företag som klarar av att öppna avancerade mobiltelefoner. 

Mobiltillverkarna “låser in” och krypterar datan i telefonerna med allt mer avancerade algoritmer så att det ska bli så svårt som möjligt att komma åt informationen inuti dem utan att ha tillgång till lösenord och så vidare. Det behövs bästa tänkbara utrustning och högsta kompetens för att klara det.

Alltid uppdaterade

Ahlberg data lägger stora resurser på att alltid ha den senaste och bästa utrustningen för att kunna ta oss förbi låsen och krypteringarna i telefonerna – och kunna komma åt den information du vill få fram.

Utrustningen vi använder är inte tillgänglig på den öppna marknaden. Men Ahlberg data är licensierade, har tillstånd och kan därför göra nya uppdateringar av mjukvaran för olika telefonmodeller varje dag.

Får fram de digitala bevisen åt dig

adfi

Tack vare vår avancerade teknik, och vår dokumenterade kompetens på området IT-forensik, får vi fram bevisen ur telefonen åt dig, raderade sms och bilder, olika dokument, video, chattar, e-post, samtalslistor, loggar över filer som kopierats, laddats ned eller upp, filer som manipulerats, geografiska positioner vid olika tidpunkter med mera.

Andra kategorier IT-forensiska tjänster