Skip to content

Elektroniska serviceformulär

(PDF-formulär finns längre ned på sidan)

Företag

Formulär dataräddning företag

Fält markerade med en asterisk * är obligatoriska att fylla i.

Allmänna villkor

Undersökning av kraschad hårddisk och andra lagringsmedia är gratis.

Dataåterställning: För en lyckad dataräddning från en kraschad hårddisk debiteras mellan 5.000 och 16.500 kronor inklusive kostnaden för analysen av hårddisken och eventuella reservdelar. Se också prislista.

Reservdelar: Kostnaden för reservdelar som behöver köpas in inför en avancerad dataåterställning betalas av kunden även om operationen mot förmodan inte skulle lyckas på grund av dolda, oförutsägbara fel.

Ahlberg data garanterar inte att samtliga filer kan rekonstrueras i fungerande skick från kraschad/skadad hårddisk.

Sekretess: Ahlberg data garanterar att ingen information om innehållet på kundens hårddisk förs vidare till annan person eller myndighet. Detta gäller under förutsättning att hårddisken inte innehåller bevis för grov brottslighet. Särskilt individuellt anpassat sekretessavtal kan tecknas om kunden så önskar.

Ansvar för inlämnat gods: Ahlberg data tar inte ansvar för inlämnat/kvarlämnat gods i mer än maximalt tre månader efter inlämning om inte annat överrenskommits.

I- och urmontering av lagringsmedia: Ahlberg data åtar sig att utan extra kostnad montera i- och ur lagringsmedia från inlämnade datorer och andra höljen som exempelvis extern hårddisk. Ahlberg data garanterar dock inte att datorn eller höljet fungerar när det lämnas tillbaka. Ahlberg data friskriver sig också från ansvar för om något eventuellt skulle gå sönder inuti datorn eller höljet under i- och urmontering.

Ahlberg data AB
Cylindervägen 12, 7 tr
131 52 Nacka Strand
Telefon: 08-718 07 20
E-post: info@ahlbergdata.se