Skip to content

Återställning av trasig CD/DVD-skiva

– räddning av förlorade filer

Återställning av trasig CD/DVD-skiva - Ahlberg data.

Återställning av data från trasig, felbränd eller gammal CD/DVD-skiva

Ahlberg data har ungefär 20 års erfarenhet när det gäller återställning av trasiga CD- och DVD-skivor – och räddning av filer. Särskilt en hembränd CD eller DVD-skiva blir ofta med tiden oläsbar, på grund av dålig materialkvalitet bland annat, och att tiden gör sitt för att bryta ned materialet i skivan. Mapparna och filerna kan se ut att ha försvunnit helt. 

Problemet är att det inte går att läsa av skivan i en vanlig CD/DVD-spelare längre. Det händer ibland att mappar och filer syns, men inte kan öppnas, eller att man kan öppna filer, men innehållet ser förstört ut. 

Utöver ålder finns det även andra faktorer som gör att skivan inte längre kan läsas av. Förutom dålig materialkvalitet kan skivan ha blivit dåligt bränd från början. 

Det såldes mängder med billiga skivor och ”brännare” under 2000-talet. Att skivan blivit felbränd är särskilt vanligt när det gäller så kallade CD-RW och DVD-RW-skivor som man kan bränna i flera lager. 

Återställning av repad CD/DVD

Repor, särskilt om de är många och djupa, är en annan faktor som kan göra CD:n eller DVD:n oläsbar. Vi kan dock ofta laga CD- och DVD-skivor om de är repade och därefter återställa datan.

Om skivan ”bara” är felbränd behövs ingen reparation, men det krävs oftast särskild utrustning för att kunna läsa av data från skivan och det kan behövas mjukvara för att reparera och återställa mappar och filer till fungerande skick.

Vi lyckas med detta i de flesta fall, även om det inte alltid går vägen.

Gratis undersökning av CD/DVD

Återställning av trasig CD/DVD Nacka Strand

Undersökning av en icke fungerande CD eller DVD är helt gratis. Du behöver inte vara orolig över att behöva betala något om vi inte kan återställa data eller om du tycker att det blir för dyrt.

Efter undersökningen får du besked om det går att återställa data, vad som kan återställas och ett fast pris för hela dataräddningen. När du fått priset tar du ställning till om du vill gå vidare eller inte.

Oftast kan vi återställa allt som finns på skivan. Du är välkommen att besöka oss i Nacka Strand under våra öppettider:

Måndag – onsdag: 08:00 – 18:00. Torsdag – fredag: 08:00 – 17:00.

Det går bra att skicka till oss via bud, post eller annan typ av transport också – om du inte har möjlighet att komma hit personligen. I så fall fyller du i ett elektroniskt formulär som du hittar på den här adressen.

På det sättet registrerar vi jobbet i ditt namn och du behöver inte fylla i något på papper eller skicka med något i paketet. Vi kontaktar dig så snart vi undersökt skivan.