Skip to content

Laga hårddisk hos Ahlberg data

Lagar hårddisk i renrum. Vytis Andrijauskas på Ahlberg data gör ett läshuvudsbyte i syfte att reparera en trasig hårddisk och rädda datan.

Olika sätt att laga trasig hårddisk

Ahlberg data har lång erfarenhet av att laga hårddisk och återställa data. Det finns mängder av olika fel som kan uppstå inuti en hårddisk, både mekaniska och elektroniska problem. Här är några av de vanligaste felen.

Skadade sektorer

Skadade sektorer är det vanligaste hårddiskfelet. Det uppstår små skador, mindre än vad man ens kan se via ett vanligt mikroskop, på magnetskivorna inuti hårddisken och läshuvudena kan så inte läsa av dessa skadade sektorer. Men det finns en redundans, reservsektorer som ”tar över” när skadade sektorer uppstår.

Reservsektorerna ska se till att inte hårddisken kraschar. Men när alltför många sektorer har blivit oläsliga så kraschar hårddisken ändå till slut. Ibland går det inte att starta upp hårddisken alls – ibland kan man fortfarande se mappar och filer, men det går inte att öppna något.

Laga hårddisk - Ahlberg data i Nacka
Sprängskiss av en hårddisk.

Hur man räddar hårddisk med skadade sektorer

En trasig hårddisk med skadade sektorer behöver sällan öppnas och repareras för att man ska kunna rädda data från den. Men det behövs särskild utrustning om man ska kunna göra en lyckad dataräddning. Hemligheten är att göra en bra klon (en så exakt kopia som möjligt av innehållet i hårddisken sektor för sektor), med särskild programmering för avläsning av de skadade sektorerna.

Det gör man genom att använda ”intelligent” kloningsapparatur som klarar att detektera skadade sektorer och behandla varje sektor på individuell nivå. Varje sektor avläses med hänsyn till i vilken grad den är skadad. På det sättet kan man få ut mer rådata ur den skadade hårddisken och rädda fler filer.

Intelligent kloning

Laga hårddisk - kloning

Den kloningsutrustning vi använder är världens mest avancerade.

Resultatet av hela dataåterställningen beror i slutändan väldigt mycket på hur många sektorer man har lyckats läsa av från den kraschade originalhårddisken. Har man lyckats läsa av tillräckligt många sektorer kan man framgångsrikt rekonstruera mappar och filer tillbaka till fungerande skick.

Om man vill ha ett lyckat resultat ska man alltid använda professionell utrustning. Den professionella kloningsutrustningen kostar mer pengar, men den ger också ett helt överlägset resultat.

Trasiga läshuvuden

Laga hårddisk i renrum - byte av läshuvuden.
Hårddiskens avläsningsapparatur med läshuvudena längst ut på spetsen. Att läshuvudena inuti hårddisken går sönder är vanligt.

Det finns många olika typer av mekaniska fel som kan drabba en hårddisk. Det vanligaste problemet är fel på läshuvudena. De kan till exempel bli dåliga på grund av bristande kvalitet i tillverkningen (hårddiskarna tillverkas oftast i låglöneländer utan ”kvalitetstradition” och med många måndagsexemplar). Hårddisken kan också ha fallit för åldersstrecket.

Det är också mycket vanligt att det uppstår skador på läshuvudena om hårddisken får en stöt medan den är igång och arbetar. Externa hårddiskar, som ofta flyttas när de är igång och ibland råkar ut för hårda stötar, drabbas oftare än andra av deformerade läshuvuden.

Laga hårddisk med trasiga läshuvuden

För att laga en hårddisk med trasiga läshuvuden krävs det extremt stor fingerfärdighet. Man måste byta ut hela den arm läshuvudena är monterade på i ett stycke för hand. Man jobbar med ultrasmå marginaler, ingenting får vidröra skivorna och inte minsta dammkorn får släppas in i hårddisken.

Utöver detta är det nödvändigt att ha en perfekt matchande extra hårddisk att ta reservdelar ifrån. Vi brukar kalla det ”donor” – donatordisk. Har man inte en exakt rätt matchning, samma modell och tillverkningsserie, samma firmware-version och så vidare är det ingen poäng med att byta läshuvuden.

Manuell dataräddning i renrum

Laga hårddisk i renrum. Ahlberg data, sveriges ledande dataåterställningsföretag, behärskar tekniken.
Om man gör allt rätt, och operationen går bra, kan hårddisken fungera i ett par timmar. Tillräckligt för att man ska hinna extrahera rådata ur den och rädda data.

Man måste ha tillgång till ett partikelfritt renrum eller en renrumsbox. Man kan inte öppna och laga hårddisk i ett vanligt rum och sedan återstarta den. Då kan hårddisken förstöras mycket snabbt på grund av små partiklar som släppts in via rumsluften.

Dessa partiklar ställer till med krockar på mikronivå mellan läshuvudena och magnetskivorna. Stora skador kan uppstå som gör att det inte längre är möjligt att laga hårddisken – data kan inte kan återställas överhuvudtaget.

Om allt gått bra kan man efter läshuvudsbytet klona över innehållet i den kraschade hårddisken till en annan hårddisk och säkra innehållet. Har man gjort ett bra jobb brukar det kunna bli en närmast perfekt dataåterställning, det vill säga man kan rädda all data intakt.

Den trasiga hårddisken kommer dock aldrig fungera normalt igen, utan man tar ur avläsningsarmen efter avslutad dataräddning och kan eventuellt använda reservdelarna igen om det blir aktuellt att laga en exakt likadan hårddisk vid annat tillfälle.

Laga hårddisk med stiction

Reparera hårddisk med stiction i renrum
En trasig hårddisk som drabbats av stiction måste lagas i renrum.

Stiction är en förkortning av static friction – ett relativt vanligt hårddiskfel. Det betyder att de rörliga delarna inuti hårddisken – motorn som driver runt skivorna och den pendlande avläsningsarmen – fastnat. Problemet beror oftast på att läshuvudena har ”klibbat sig fast” på skivorna på grund av statisk elektricitet.

Det kan också vara en annan typ av friktion som har uppstått. Kullagret, som sitter under motorn som drar runt skivorna, kan ha blivit dåligt och kärvat fast. Då kan inte motorn dra runt skivorna längre och det blir totalstopp inuti hårddisken. Detta har varit särskilt vanligt på Toshibas 2,5 tums hårddiskar för laptop.

Om den trasiga hårddisken är helt tyst samtidigt som den ändå blir varm så kan det handla om stiction. Det är inte mycket man kan göra själv. För att man ska kunna laga hårddisken så måste den in i renrum och öppnas.

En skicklig tekniker kan med hjälp av mekanisk bearbetning laga hårddisken genom att få loss läshuvudena från skivorna och få igång motorn som drar runt skivorna. Detta kan fungera om det handlar om statisk elektricitet. Om det är kullagret som kärvat fast finns det andra metoder.

Vi hjälper gärna till med att laga din trasiga hårddisk och räddar den data du förlorat. Ring oss på
08-718 07 20.