Skip to content

Datarekonstruktion server – vi räddar data från raidserver

Server recovery - Ahlberg data Nacka Strand.

Vi tar hand om din server när den kraschat och återställer datan i fungerande skick.

Avancerad datarekonstruktion server

En server med raid brukar vara en komplex historia, särskilt om det är en raidserver med många hårddiskar som samverkar.

Ahlberg data har ungefär 20 års erfarenhet när det gäller datarekonstruktion från server och är det mest anlitade företaget i Sverige när det gäller detta. Vi kan återskapa data från alla olika typer av raidsystem, även de mest komplexa raidkonfigurationerna. Vi ser till att du inte bara får tillbaka ”skräp” utan kompletta, fullt fungerande filer.

Olika raidtyper och konfigurationer

raid-0-1-5

Det finns flera olika typer av raid, de vanligaste är raid 0, raid 1 och raid 5. Det finns också en variant kallad raid 10 – en kombination av raid 1 och raid 0. Ingen av hårddiskarna i en raid 0 eller raid 5 har ett komplett filsystem och ingen av diskarna innehåller heller några kompletta filer.

Raid 5 är den mer avancerade typen av raid och är vanligast om det är en server med mycket lagringsutrymme och ”hög” säkerhet. Hög säkerhet är för övrigt ett relativt begrepp, alla system kan krascha.

Raid gör dataöverföringen snabbare

Poängen med raid är framför allt att läsning och skrivning till och ifrån hårddiskarna inuti servern går snabbare och att man kan skapa betydligt större diskenheter och partitioner.

Poängen med raid är framför allt att läsning och skrivning till och ifrån hårddiskarna inuti servern går snabbare och att man kan skapa betydligt större diskenheter och partitioner.

När man läser över data till en server med raid 0 eller raid 5 delas filerna upp i filfragment på vanligen 64 kb. Eftersom datan fördelas över flera olika hårddiskar simultant ökar dataöverföringshastigheten kraftigt.

Men detta gör också att en datarekonstruktion från en kraschad server blir mycket komplicerad. Ahlberg data är ett av ytterst få företag i Sverige som kan klara en sådan rekonstruktion och återskapa fungerande filer.

Miniserver Qnap NAS. Dataåterställning för serverdiskar görs hos Ahlberg data i Nacka Strand.

Raid 1 är annorlunda. Det är en enkel, så kallad speglad raid array, oftast med två diskar. Det ökar inte hastigheten i datöverföringen utan är en ren säkerhetslösning som ska ge säker backup. Diskarna i en raid 1 innehåller kompletta filer som  speglas mot varandra i varsin hårddiskenhet – diskarna blir exakta kopior av varandra. Kraschar den ena disken ska man kunna återställa datan från den andra disken.

I praktiken fungerar det inte alltid som det är tänkt, det händer att även den andra disken har kraschat utan att man har märkt det. I det fallet har man ingen backup. Ahlberg data kan dock rädda data även i det fallet.

Hur vi återskapar fungerande filer

raid-diskar

Under arbetet med en raid recovery pusslas filfragmenten från de olika hårddiskarna ihop till fungerande mappar och filer, på samma sätt som raid-kontrollern inuti servern gör. Är inte alltför många sektorer skadade på de olika hårddiskarna kan man få ett mycket bra resultat. Ofta kan vi återställa  100 procent.

Manipulera inte med diskarna, bäst chans till en lyckad datarekonstruktion får du om du lämnar servern precis som den är till oss efter kraschen – det underlättar vårt arbete med att återställa raiden.

Leverans på cirka 2-5 dagar

Det tar naturligtvis lite längre tid att rädda data från en kraschad dataserver med raid än vad det gör att återställa data från en enda hårddisk som innehåller kompletta filer.

2-5 dagar är normal leveranstid och kostnaden är precis som vid ”vanlig” datarekonstruktion 5 000 – 9 000 kronor per hårddisk. Mängdrabatt kan lämnas om det är fler än tre hårddiskar i raiden.

Ahlberg datas personal hjälper dig med dataräddning från alla sorters digitala lagringsmedia.

Du kan besöka oss i Nacka Strand utan tidsbokning under våra öppettider som är måndag-fredag 10-17. Välkommen! Du kan gärna ringa också, 08-718 07 20, och prata med någon av våra tekniker.

Associerade länkar: