Skip to content

Personalen på Ahlberg data

Detta är medarbetarna på dataräddningsföretaget Ahlberg data.

Lasse Ahlberg, grundare och ägare Ahlberg data Nacka Strand.

Lasse Ahlberg
Ägare. Grundade Ahlberg data i mars 2003. Jobbar numera mest med företagsutveckling och marknadsföring.
Michael Hooper, delägare och styrelseledamot.

Michael Hooper
Delägare. Dataexpert sedan 1980-talet. Jobbar med kunder, företagsutveckling och personalfrågor.
Staffan Söderlind, VD, daglig ledare Ahlberg data.

Staffan Söderlind
VD för Ahlberg data i Sverige. Mycket erfaren data recovery-tekniker. Jobbar själv dagligen med dataåterställning.
Markus Holmström leder Ahlberg data i Finland.

Markus Holmström
VD på Ahlberg data OY i Finland. Ansvarig för den finska verksamheten, jobbar framför allt med de finska kunderna.
Mikael Stathin är Ahlberg datas IT-forensiker.

Mikael Stathin
Högskoleutbildad IT-forensiker. Har jobbat med IT-forensik hos Ahlberg data i 10 år. Arbetar också med dataräddning.
Vytis Andrijauskas är elektronikingenjör specialiserad på reparation av hårddiskar.

Vytis Andrijauskas
Elektronikingenjör. Arbetar med hårddiskreparationer i renrum och löser även elektroniska hårddiskproblem.